ul. Rakowiecka 26/30
tel. +48 604 944 516
tel. +48 604 944 515
Oferta dla firm

Informacje ogólne

 1. Kwiaciarnia "Kwiaty i upominki Urszula Winiarska" zwana dalej Firmą z siedzibą w Warszawie 02‑528, ul. Rakowiecka 26/30 NIP: 5211035328, REGON: 009957395 prowadzi sprzedaż kwiatów, wyrobów florystycznych i upominków za pośrednictwem stron internetowych www.kwiaciarnia‑rakowiecka.pl oraz www.kwiaciarnia‑nowowiejska.pl, a także w kwiaciarniach stacjonarnych ul. Rakowiecka 26/30 oraz ul. Nowowiejska 12/18.
 2. Zdjęcia prezentowane na stronie są własnością Firmy.
 3. Niektóre produkty objęte są promocją. Promocje nie łączą się.

Zamówienia

 1. Zamówienia na kwiaty oraz wyroby florystyczne można składać telefonicznie, mailowo lub osobiście w stacjonarnych punktach sprzedaży.
 2. Zamówienia realizowane są tylko w czasie pracy kwiaciarni.
 3. Po zaakceptowaniu zamówienia, wprowadzenie ewentualnych zmian będzie możliwe tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Firmę, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 1 dnia roboczego od daty złożenia zamówienia.

Płatność

 1. Po złożeniu zamówienia telefonicznie lub mailowo klient dokonuje wpłaty należności przelewem bankowym na konto Firmy, nr konta: 85 1140 2004 0000 3102 3491 4257 lub osobiście w punkcie stacjonarnym gotówką lub kartą.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata całkowitej należności na konto.

Dostawa

 1. Dostawy kwiatów realizujemy tylko w granicach administracyjnych Warszawy za dodatkową opłatą 20zł, a do miejscowości bezpośrednio graniczących z Warszawą po indywidualnym uzgodnieniu kosztów dostawy.
 2. Przesyłki dostarczane dla osób zamawiających do firm pozostawiane są w recepcji ze wskazaniem odbiorcy.
 3. Jeżeli kurier przy próbie dostawy nie zastanie klienta w podanym przez zleceniodawcę miejscu dostawy, powtórna próba dostawy może odbyć się za dodatkową opłatą.
 4. Zamówienia można również odbierać osobiście w punktach stacjonarnych.

Reklamacje

 1. Gwarancja na kwiaty oraz wyroby składające się z żywych roślin wynosi maksymalnie 3 dni, w zależności od rodzaju kwiatów i pory roku.
 2. Nieodebrany towar będzie przechowywany w kwiaciarni przez okres 1 dnia roboczego i fakt ten będzie stanowił podstawę do nie przyjęcia reklamacji.
 3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciagu 24 godzin po wykonaniu dostawy i muszą być zgłoszone telefonicznie lub mailowo.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówień i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania ich usunięcia.

Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej między Firmą w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie produktu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Firmę "Kwiaty i upominki Urszula Winiarska" (ul. Rakowiecka 26/30, 02‑528 Warszawa / e-mail: info@kwiaciarnia-rakowiecka.pl / tel. +48 604 944 516) o swojej decyzji. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w pkt. 19 powyżej. Pismo może być wysłane pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór oświadczenia znajduje się tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Firma zwraca klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż wyszczególniony w pkt. 9 niniejszego regulaminu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie wskazanym w pkt. 19, w którym Firma została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 4. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy klienta podany w oświadczeniu, chyba że klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionych produktów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwracany produkt należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie wskazanym w pkt. 19, w którym klient poinformował Firmę o odstąpieniu od umowy.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi kupujący. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku świadczenia usług, jeżeli Firma wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta i spełniono obowiązek poinformowania kupującego o utracie prawa do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia oraz w przypadku świadczeń, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana wg specyfikacji klienta, dla zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; stosownie do przepisów art. 38 pkt 1, 3, 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach klienta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Menu